Ünlülerin Boşanma Avukatı

Ankarada avukatlık mesleğini icra edenler fazlaca mevcuttur. Fakat çok iyi bir avukat bulmanız ancak fazla iyi bir arama sayesinde olabilir. Nedeni kimi avukatlık mesleğini icra edenlere güvenebilmek epey zordur.Hukukçular genel olarak boşanma davasına bakan avukatlar,icra davalarına bakan avukatlar,ceza hukuku avukatları ve bilişim hukuku avukatları olarak kategorilendirilebilir. Lakin hukukta diğer özel uzmanlık bölgeleri de bulunur.Boşanma Avukatları mesela boşanma hukukuyla ilgili çok miktarda kanun maddesini bilmek yükümlülüğündedirler.Buna ek olarak çok iyi bir avukat edinmenizde kafi değildir. Avukatın buna ilaveten alanında kompetan konumunda bulunması da lazımdır. Bunu avukatlık mesleğini icra eden kişinin daha önceki davalarından anlamak mümkündür. "Ankara iyi bilişim avukatı" yandexte çokça kullanılan bir kelimedir. Buna ek olarak "en iyi icra avukatları ankara" kelimesi de çokça aranırlar.

Türkiyede özellikle çok görülen davalardan biri olan boşanma davaları Ankara avukatları yardımlarıyla son derece iyi bir biçimde yürütülmektedir. Başvuran kişilerin boşanma davasını hem maddi gerek de manevi olarak en iyi şekilde geçirmelerini sağlayan boşanma hukukçuları asıl olarak çekişmeli boşanma davalarında boşanacak çiftler arasında bir anlaşma ortamı gerçekleştirmek amacıyla çabalamaktadırlar. Bundan ötürü açıkcası eşinizle nizasız bir biçimde boşanamıyorsanız, mutlaka boşanma alanında profesyonel bir avukatın yardımları ile boşanma davası sürecinizi tamamlamalısınız.
Son zamanlarda en çok karşımıza çıkan davalar bilişim hukuku davalarıdır. Bu nedenle bilişim suçlarında tecrübeli hukukçulara ihtiyaç çoğalmıştır. Fakat tecrübeli bir bilişim davası avukatı bulmak zordur. Zira bilişim suçu avukatı miktarı çok azdır.

Boşanma davası iki şekilde açılabilmektedir. Eğer yanlar evliliği bitirme hususunda anlaşırsa mahkemeye başvurmaları halinde anlaşmalı şekilde evliliğe son verebilirler. Anlaşmalı şekilde evliliği sonlandırabilmenin gerçekleşmesi için birlikteliğin minimum bir sene sürmüş olmasıgerekir. Eğer evlilik bir seneden az sürmüş ise taraflar anlaşmalı şekilde evliliği bitirmek amacıyla başvuruda bulunamazlar. Bu halde çekişmeli tarzda müracaat etmek durumundadırlar. Anlaşmalı tarzda evliliğe son vermek için aile mahkemesine bir anlaşmalı ayrılma mutabakat metni vermeleri zorunludur. Bu mutabakat metninin bir avukat mesleği icra eden biri vasıtasıyla düzenlenmesi faydalı olacaktır. Bunun ardından eşler aile mahkemesine çıkmalı ve anlaşmalı boşanma metnini kabul ettiklerini söylemelidirler. Çekişmeli olarak evliliğe son vermek için bir boşanma nedenine ihtiyaç vardır. Bu ayrılma nedeninin haklı olması gerekmektedir. Ayrıca boşanma gerekçesinin kanıtlanması gerekmektedir. Boşanma davalarında davacı eş boşanma nedenlerini her türlü delille ispatlayabilir. Bilgilendirici Mesaj Örneğin internet kayıtları delil olarak ileri sürülebilir. Çekişmeli ayrılma davaları oldukça uzun sürmektedir. Davayı kısaltmak için bir boşanma avukatından yardım istenmelidir.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15